mandly-18.jpg

Anställning av personal

Mandly genomför en kvalificerad rekryteringsprocess baserad på väl beprövade metoder med hög validitet och reliabilitet. För att hitta rätt person arbetar vi utifrån två alternativ:

  • Search, som innebär att vi går igenom våra nätverk och kandidatdatabas.
    Vi ringar in och söker fram personer med matchande profil. Ofta används denna metod vid mer specifika tjänster där särskild spetskompetens och erfarenhet är önskvärd eller där antalet kvalificerade är få.
  • Annonsrekrytering, vilket innebär att vi annonserar i relevanta kanaler och gör ett urval bland de som har rätt profil.
  • Second Opinion, om ni vill genomföra rekryteringen själv men önskar hjälp med en oberoende värdering i form av tester och/eller kompetensbaserade intervjuer. 

Mandly vill garantera att du som kund blir nöjd med din rekrytering. För att säkerställa detta är uppföljningen oerhört viktig. Ansvarig rekryterare förljer upp med kandidat och rekryterande chef efter tre, sex, nio och tolv månader. Skulle det uppkomma några frågetecken så tar vi tag i det på en gång!