mandly-7.jpg

Mandlys kvalitetssäkring

Samtliga konsulter på Mandly har en lång och bred erfarenhet. I rekryteringsprocessen får varje uppdragsgivare en personlig kontaktperson som är ansvarig genom hela processen. Uppdraget startar med en uppdragsbeskrivning och kravspecifikation som görs tillsammans med uppdragsgivaren. Tillsammans sätter vi upp en detaljerad tidsplan med en checklista för fortsatt arbete. I vår searchprocess använder vi oss av standardiserade och strukturerade mallar för kompentensbaserade intervjuer och referenstagning. Vi coachar kandidaterna genom hela processen och uppdragsgivaren får en kontinuerlig statusuppdatering varje vecka under hela processens gång. 

Tester

  • Våra konsulter är certifierade för CEB/SHLs personlighetsbedömningar och olika typer av färdighetstester
  • Vi använder oss av OPQ32 som är ett av världens mest använda och respekterade mätinstrument för yrkesrelaterade beteendeprofiler i världen. OPQ32 ger en tydlig struktur för förståelse av personlighetens påverkan på arbetsprestationen. Testet är internationellt erkänt för sin träffsäkra bedömning. Dessutom är vi certifierade i UPP-test som är ett svenskt framtaget test som mäter personlighet, motivation och arbetsattityder, begåvning samt kritiskt tänkande. UPP korrigerar även för skönmålning och tar hänsyn till dagsformen. Vi använder oss slutligen av Verify verbal och numerical reasoning som utvärderar den kognitiva förmågan.
  • Vi har en stor erfarenhet av att låta kandidater genomföra olika arbetstester, ofta framtagna i samarbete med uppdragsgivaren för att mäta specifik prestation.

Mätning av kvalitet

Vi utvärderar kvaliteten i vårt arbete på flera sätt. En viktig parameter är tid till kandidatpresentation som innebär antal dagar från uppdragets start till presentation av minst tre kandidater som uppfyller kravspecifikationen. Vi tittar på hur stor procentandel som är kvar på företaget och i sin befattning efter ett år och vi mäter grad av nöjdhet hos rekryterande chef och kandidat efter 3, 6 och 9 månader. Vi tar då personlig kontakt med båda för en diskussion kring arbetsprestation och trivsel.