Adress: Alströmergatan 25, Kungsholmen Stockholm
Titel: VD/ Managing Partner
Område: Life Science (läkemedel, med tech, diagnostik), FMCG, Tillverkningsindustri

Josefin har en examen som Biomedicinsk Analytiker men bytte tidigt karriär till läkemedel och Med tech industrin. Hon har framgångsrikt arbetat på olika positioner inom försäljning och coachning. Josefin beskrivs som engagerad, lösningsfokuserad och drivande. Hon får ofta höra att hon är professionell och lyhörd. Förståelse för branschen är viktigt och Josefin har flera års erfarenhet från rekrytering av säljare, specialister och chefer inom läkemedelsindustrin och Med tech industrin. Hon har även erfarenhet från rekrytering i alla Nordiska länder, Tyskland och USA.

Adress: Alströmergatan 25, Stockholm
Område: Hälso-Sjukvård, IT och Medicinsk Teknik

Caroline har en magisterexamen i beteendevetenskap från KI samt många års erfarenhet som HR-chef och specialistkliniker bakom sig. Caroline beskrivs ofta som en varm person som skapar förtroende och har en naturlig förmåga att kommunicera tydligt. Förståelsen för och insikten om ledarskap är en stor tillgång och styrka i hennes jobb på Mandly där hon arbetar med rekrytering av chefsbefattningar och olika specialistroller inom branschen.

Adress: Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn
Titel: Partner/Rekryteringskonsult
Område: Life Science (läkemedel, med tech, diagnostik), FMCG och IT.

Ingmar har en ekonomexamen från Lunds Universitet med inriktning på marknadsföring. Han har många års erfarenhet av marknadsföring/försäljning inom Life Science i olika positioner. Under de senaste 10 åren har Ingmar arbetat med rekrytering av säljare, specialister och chefer inom främst Life Science men även inom FMCG och IT. Han har också erfarenhet som styrelseledamot i noterade företag. Snabbhet, effektivitet med bibehållen hög kvalitet är ledord för Ingmar i samband med rekryteringsprocessen.

Adress: Järnvägsgatan 53, 216 16 Limhamn
Titel: Rekryteringskonsult
Område: Life Science, FMCG

Pernilla har en civilekonomexamen tillsammans med en fil.kand inom medie och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet. Hon har under senare år även kompletterat sin utbildning med studier inom psykologi och är certifierad i OPQ, Motivation och Verify. Pernilla har lång erfarenhet och kunskap om läkemedelsbranschen där hon, innan hon började på Mandly, har arbetat på olika positioner främst inom försäljning och marknadsföring. Hon är mentor och sitter med i olika styrelseuppdrag. Pernilla beskrivs som envis, utåtriktad och en person som gillar utmaningar.​

Våra samarbetspartners

Samarbetspartner Norge

 

partner

 

Samarbetspartner Finland

        Itälahdenkatu 22 b, 00210 Helsinki, Finland

        Tel. + 358 (0)20 769 8880