mandly-38.jpg

Key Account Manager, Med Tech, Södra Sverige/Skåne

Vi söker en erfaren produktspecialist inom Med Tech med bakgrund som sjuksköterska alt. sjuksköterska som har intresse för försäljning till ett mindre expansivt bolag med mycket god tillväxt. Företaget ingår i en koncern och är distributionspartner för produkter med tyngdpunkt på interventionsbehandling. De har funnits några år i Sverige och har en tillväxt på 25-40 %. Målet är att bli dubbelt så stora inom tre år. 

Produkten är unik och nyttan för patienterna som ofta finns i den palliativa vården är mycket tydlig samt att behandlingen innebär färre besök på sjukhus.

Du ansvarar för försäljningen till flera olika kliniker på sjukhusen bl.a. palliativ medicin, onkologer, lungmedicin och röntgen. Dessutom är undervisning av vårdpersonal/anhöriga/patienter i ett korrekt handhavande en stor och viktig del i tjänsten. Service till sjukvården i "världsklass" är ett motto som företaget lever efter och därför krävs flexibilitet och att du trivs i en dynamisk miljö.

Du kommer ingå i ett litet team med stark sammanhållning där man hjälper varandra och där teamets mål är viktigare än de enskilda medlemmarnas.

Kontakta:

Ingmar Karlsson, 070-9131331 alt. ingmar@mandly.se