Quality & Regulatory Affairs Manager

Det är en spännande och utmanande befattning i ett framgångsrikt företag med god tillväxt.

Produktsortimentet är brett och innehåller allt från medicintekniska engångsprodukter till avancerad utrustning av investeringskaraktär. 

Företaget har en spännande framtid med nya produkter i pipeline där det krävs en tydlig och klar regulatorisk strategi i linje med bolagets affärsplan.

Vi söker en driven person med erfarenhet från QA och regulatory affairs, som kan ta fram och leda regulatoriska strategier utifrån företagets planerade satsningar. Du har ett övergripande ansvar för företagets kvalitetssystem (Quality and Environmental Management System, QEMS) och arbetar tillsammans med övriga i organisationen för att balansera kvalitetskrav och produktivitet på ett gynnsamt sätt.

I denna befattning blir du ansvarig, när nuvarande QA/RA manager går i pension, för Regulatory Affairs och QA en avdelning som består av fyra medarbetare. Fokus i teamet kommer initialt vara på övergång till EU:s MDR riktlinjer.

Placering: Kontoret i Malmö.

Kontakta: Ingmar Karlsson, 070-9131331 alt. ingmar@mandly.se

Varje situation och jobb är unikt. Jobbet i sig ställer krav på kandidaterna samt företaget har sina egna förutsättningar. Utefter dina behov skräddarsyr vi en utomordentlig lösning med hjälp av följande metoder.

Specialistrekrytering

Chefsrekrytering

Annonsrekrytering

Second Opinion

Profiltester