Field Market Access Manager Dermatologi - Stockholm

Field Market Access Manager Dermatologi - Stockholm

 

Vi söker nu en Field Market Access Manager som kommer att arbeta med tre prioriterade produkter inom dermatologi med fokus på Stockholm.

Det handlar om både atopiska läkemedel samt biologisk behandling inom området dermatologi. I pipeline ligger en mycket viktig lansering som du självklart kommer att vara en viktig del av.

Som Field Market Access Manager Stockholm kommer du att ansvara för arbetet mot och tillsammans med TLV samt andra prioriterade beslutsfattare när det kommer till att bana väg för företagets produkter. Du brinner för möjligheten att få presentera nya produkter på marknaden och göra dessa tillgängliga för läkare och patienter.

Ni är tre Field market Access personer som tillsammans täcker den svenska marknaden. Ni kommer var och en att dessutom ha det övergripande ansvaret för en produkt och vara företagets point of contact, utbildare och den som har det främsta ansvaret ur ett marlket access perspektiv på företaget.

Du kommer att samarbeta tätt med dina kollegor inom market access, external affairs, medical och sales. 

Vi ser att du är en driven och nyfiken person med en känsla för entreprenörskap. Du har några års erfarenhet från läkemedelsindustrin i liknande position, kanske från TLV. 

Det viktigaste är att du brinner för arbetet att få ut nya produkter på marknaden och göra dem tillgängliga för kunder och patienter. Du har arbetat med processen och vet hur hela kedjan fungerar.

Du är beredd att dela med dig av erfarenheter och kunskap, är innovativ, strategisk och utvecklar nya koncept och erbjudanden för att driva affären framåt. Ansvarsområdet innefattar att bearbeta specifikt utvalda kontakter på TLV, styrgrupper, KOL´s och beslutsfattare. Du har aktuellt och upparbetat nätverk och inom området och vet vilka som är de viktiga beslutsfattarna inom området. 

Arbetet innebär dels att undanröja potentiella hinder och bana väg för företagets produkter, samarbeta med dina kollegor inom market access och sales/marknad, förbereda tenders och lägga strategier samt ansvara för den befintliga portföljen när det kommer till uppdateringar kring priser och strategier.

Vi söker en person med ett strukturerat, affärsmässigt tänkande som är van att arbeta och agera som strategisk Market Access Manager.

Du har erfarenhet från att planera, genomföra, driva och utvärdera projekt/utbildningar tillsammans med prioriterade nyckelkunder inom TLV, sjukvården samt övriga instanser eller så har du suttit på andra sidan och samarbetat med läkemedelsföretgen för att få ut produkter på marknaden.

Det förväntas att du tar ansvar, vågar utmana både internt och externt, se och ta möjligheter, skapa långsiktiga affärsmässiga relationer, våga ta egna initiativ och ha ett strategiskt tänkande. Du ska sätta upp dina egna planer efter en strategisk analys av läget. I din roll räknar vi med att du utnyttjar företagets resurser på bästa sätt, att du samarbetar med sales, marknad och medical för att på nå de uppsatta målen.

Du är redo att ta ett större ansvar och vet hur man bearbetar dagens beslutsfattare och kommer genom god planering, framförhållning och strategiskt tänkande skapa nya möjligheter för försäljningen av företagets produkter.

Erfarenhet:

Erfarenhet från market access arbete och samarbete med TLV

eller 

Så har du arbetat några år på TLV med utredningar och projekt och har något eller några års erfarenhet från arbete inom lm industrin (oavesett roll)

För ansökan och frågor kontakta: josefin@ mandly.se

 

Varje situation och jobb är unikt. Jobbet i sig ställer krav på kandidaterna samt företaget har sina egna förutsättningar. Utefter dina behov skräddarsyr vi en utomordentlig lösning med hjälp av följande metoder.

Specialistrekrytering

Chefsrekrytering

Annonsrekrytering

Second Opinion

Profiltester