External Affairs Manager, södra Sverige

Arbetar du idag med Market Access? Kanske du har en roll som MSL idag men vill arbeta med Market Access?

Ett av världens största läkemedelsbolag med  en av de absolut starkaste pipelines som finns på marknaden söker en External Affairs Manager till södra Sverige.

EAM ska identifiera och bygga relationer med regionala beslutsfattare för att öka den affärsmässiga kontakten mellan företaget och regionen och möjliggöra att patienter får snabb tillgång till företagets läkemedel.  

Ansvarsområde: Södra Sverige. Nuvarande indelning gäller Region Skåne, Kronoberg, Bleking & Syd-östra sjukvårdsregionen.  Huvudmålsättning för befattningen är att eliminera hinder, identifiera affärsmöjligheter och finna lösningar och utnyttja dessa så att fler patienter i behov nås av företagets produkter. Varje EAM är ansvarig för samtliga prioriterade produkter i portföljen i sin region men det finns en uppdelning i teamet mellan EAMs där man har ett större ansvar för ett område internt. 

I din roll ingår även att bygga och underhålla starka strategiska relationer med politiker, läkemedelskommittéer, key opinion leaders, betalare, politiker och beslutsfattare. Som EAM på företaget, kommer du att arbeta med en komplex roll och ett väldigt brett spektrum av uppgifter. Förutom att din tjänst handlar om market access arbete på regional nivå är det viktigt att ha en stor förståelse för de ramar och regelverk som styr pris, subvention, upphandlingar och avtal mm för att kunna hantera en strategisk diskussion där dessa områden blandas och mixas för att tillsammans med kund komma fram till bästa möjliga samarbete. Du har en viktig roll i de strategisk och politiska diskussionerna där patientens behandling och hälsa kommer allra högst upp på listan.   

Du tar också en roll med ett inofficiellt ledarskap i de regionala teamen för de olika affärsområdena angående frågor som kräver samarbete med landstinget. De möjligheter till projekt och samarbeten som du ser i din region kommer du att lösa med hjälp av och tillsammans med dina kollegor för bästa möjliga resultat. De tvärfunktionella teamen varierar mellan affärsområdena i struktur men innefattar både kommersiella och medicinska kollegor.

Vi söker dig som har erfarenhet från:

- liknande arbete inom läkemedelsindustrin (Market Access eller MSL)

- arbete mot beslutsfattare inom specialistvård 

Kontakta:

Ingmar Karlsson, ingmar@mandly.se, alt. 070-9131331

Varje situation och jobb är unikt. Jobbet i sig ställer krav på kandidaterna samt företaget har sina egna förutsättningar. Utefter dina behov skräddarsyr vi en utomordentlig lösning med hjälp av följande metoder.

Specialistrekrytering

Chefsrekrytering

Annonsrekrytering

Second Opinion

Profiltester